Din sorg är din

Jag packade upp en låda med böcker och fann några bortglömda diktsamlingar. Bläddrade lite förstrött men hittade inget som  grep tag.

Så föll blicken på fyra bistra rader som provocerade. Helst skulle jag vilja invända, protestera att så är det inte alls, inte alltid. Men bakom orden anar jag ändå en obehaglig sanning. För det finns ett idiom som vi väl alla känner igen: ”Var och en har nog med sitt”.

Du människobarn, hur tung din lott du känne,
sök ej hos dina svaga likar tröst!
Lägg ej din sorg på redan tyngda bröst!
Din sorg är din och du bör bära henne.
Viktor Rydberg